Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định đối với doanh nghiệp nhỏ

5 (100%) 1 vote

Khấu hao là phương pháp tính chi phí của một tài sản theo tuổi thọ của nó. Tính khấu hao của một tài sản cố định rất đơn giản khi bạn biết công thức. Để hiểu rõ hơn hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau, đảm bảo bạn không phải dân kế toán cũng dễ dàng tính được khấu hao.

Khấu hao là gì?

khấu hao

Theo thuật ngữ kế toán, khấu hao được định nghĩa là việc giảm chi phí được ghi nhận của một tài sản cố định một cách có hệ thống cho đến khi giá trị của tài sản trở thành 0 hoặc không còn giá trị đáng kể.

Một ví dụ về tài sản cố định là các tòa nhà, đồ nội thất, thiết bị văn phòng, máy móc, vv .. Một vùng đất là ngoại lệ duy nhất không thể khấu hao vì giá trị của đất tăng theo thời gian.

Khấu hao cho phép một phần chi phí của một tài sản cố định vào doanh thu được tạo ra bởi tài sản cố định. Điều này là bắt buộc theo nguyên tắc phù hợp vì doanh thu được ghi nhận với chi phí liên quan của họ trong kỳ kế toán khi tài sản được sử dụng. Điều này giúp có được một bức tranh hoàn chỉnh về giao dịch tạo doanh thu.

Một ví dụ về Khấu hao – Nếu một chiếc xe tải giao hàng được mua, một công ty có chi phí là Rs. 100.000 (Rs = Rupee là đơn vị tiền tệ chính thức của Ấn Độ) và thời gian sử dụng dự kiến ​​của xe tải là 5 năm, doanh nghiệp có thể khấu hao tài sản theo chi phí khấu hao là Rs. 20.000 mỗi năm trong khoảng thời gian 5 năm.

Làm thế nào để tính khấu hao trong doanh nghiệp nhỏ?

Có ba phương pháp thường được sử dụng để tính khấu hao:

  • Phương pháp đường thẳng
  • Đơn vị phương thức sản xuất
  • Phương pháp số dư giảm dần

Trong các phương pháp khấu hao chúng ta cần phải kể đến 3 đầu vào chính được yêu cầu để tính khấu hao:

  • Cuộc sống hữu ích – đây là khoảng thời gian mà tổ chức coi tài sản cố định là hiệu quả. Ngoài vòng đời hữu ích của nó, tài sản cố định không còn hiệu quả về chi phí để tiếp tục hoạt động của tài sản.
  • Giá trị cứu hộ – Đối với cuộc sống hữu ích của tài sản cố định, công ty có thể xem xét bán nó với số tiền giảm giá. Điều này được gọi là giá trị cứu hộ của tài sản.
  • Chi phí của tài sản – bao gồm thuế, vận chuyển và chi phí chuẩn bị / thiết lập.

Đơn vị phương thức sản xuất cần số lượng đơn vị sử dụng trong quá trình sản xuất.

Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

a. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

phương pháp đường thẳng

Đây là phương pháp đơn giản nhất trong tất cả các phương pháp chúng tôi đã liệt kê ở trên. Nó liên quan đến việc phân bổ đơn giản tỷ lệ khấu hao hàng năm trong suốt vòng đời hữu ích của tài sản. Công thức cho khấu hao đường thẳng là:

Chi phí khấu hao hàng năm = (Chi phí tài sản – nguyên giá trị tài sản cố định) / Tuổi thọ hữu ích của tài sản (thời gian trích khấu hao)

Ví dụ – Giả sử một công ty sản xuất mua một chiếc xe máy với giá $ 100.000 và tuổi thọ hữu ích của chiếc xe máy đó là 10 năm và giá trị còn lại của xe máy là $ 20.000

Chi phí khấu hao hàng năm = (100.000-20.000) / 10 = $ 8.000

Do đó, công ty có thể mất $ 8000 như chi phí khấu hao hàng năm trong mười năm tiếp theo.

b. Đơn vị phương thức sản xuất

Đây là một quá trình tính gồm có hai bước, không giống như phương pháp đường thẳng. Ở đây, tỷ lệ chi phí bằng nhau được gán cho mỗi đơn vị sản xuất. Nhiệm vụ này làm cho phương pháp rất hữu ích trong lắp ráp cho các dây chuyền sản xuất. Do đó, việc tính toán dựa trên khả năng đầu ra của tài sản thay vì số năm.

Bước 1: Tính khấu hao trên mỗi đơn vị:

Khấu hao trên mỗi đơn vị = (Chi phí tài sản – Giá trị còn lại) / Tuổi thọ hữu ích trong các đơn vị sản xuất

Bước 2: Tính tổng khấu hao của các đơn vị thực tế được sản xuất:

Tổng chi phí khấu hao = Khấu hao mỗi đơn vị * Đơn vị sản xuất

Ví dụ: Công ty ABC mua một máy in để in tờ rơi với giá $ 40.000 với tuổi thọ hữu ích là 1.80.000 đơn vị và giá trị còn lại của $ 4000. Chiếc máy đó in 4000 tờ rơi.

Bước 1: Khấu hao mỗi đơn vị = (40.000-4000) / 180.000 = $ 0,2

Bước 2: Tổng chi phí khấu hao = $ 0,2 * 4000 tờ rơi = $ 800

Vì vậy, tổng chi phí khấu hao là $ 800 được hạch toán. Khi khấu hao trên mỗi đơn vị được tìm thấy, nó có thể được áp dụng cho các lần chạy đầu ra trong tương lai.

c. Phương pháp số dư giảm dần (giảm gấp đôi)

Phương pháp số dư giảm dần là một trong hai phương pháp phổ biến mà một công ty sử dụng để hạch toán chi phí của một tài sản cố định. Đây là một phương pháp khấu hao nhanh. Như tên cho thấy, nó tính chi phí gấp đôi so với giá trị sổ sách của tài sản mỗi năm.

Công thức là:

Khấu hao = 2 * Phần trăm khấu hao theo đường thẳng * giá trị sổ sách vào đầu kỳ kế toán

Giá trị sổ sách = Chi phí của tài sản – khấu hao lũy kế

Khấu hao lũy kế là tổng khấu hao của tài sản cố định được tích lũy đến một thời điểm xác định.

Ví dụ: Vào ngày 1 tháng 4 năm 2012, công ty X đã mua một thiết bị với giá $ 100.000. Điều này dự kiến ​​sẽ có 5 năm cuộc sống hữu ích. Giá trị cứu cánh là $ 14.000. Công ty X xem xét chi phí khấu hao trong cả tháng gần nhất. Tính toán chi phí khấu hao cho năm 2012, 2013, 2014 bằng phương pháp số dư giảm dần.

Cuộc sống hữu ích = 5

Phần trăm khấu hao theo đường thẳng = 1/5 = 0,2 hoặc 20% mỗi năm

Tỷ lệ khấu hao = 20% * 2 = 40% mỗi năm

Khấu hao cho năm 2012 = $ 100.000 * 40% * 9/12 = $ 30.000

Khấu hao cho năm 2013 = (100.000 – 30.000 $) * 40% * 12/12 = $ 28.000

Khấu hao cho năm 2014 = (100.000 $ – 30.000 $ – 28.000 $) * 40% * 9/12 = $ 16.800

Tại sao các doanh nghiệp nhỏ nên quan tâm để ghi khấu hao?

Bây giờ chúng ta biết ý nghĩa của khấu hao, các phương pháp được sử dụng để tính toán chúng, đầu vào cần thiết để tính toán cũng như các ví dụ về cách tính toán chúng. Chúng ta hãy tìm hiểu lý do tại sao các doanh nghiệp nhỏ nên quan tâm để ghi lại khấu hao.

Như chúng ta đã biết mục đích của khấu hao là để phù hợp với chi phí của tài sản cố định so với tuổi thọ sản xuất của nó với doanh thu mà doanh nghiệp kiếm được từ tài sản. Rất khó để liên kết trực tiếp chi phí của tài sản với doanh thu, do đó, chi phí thường được gán cho số năm tài sản có hiệu quả.

Trong vòng đời hữu ích của tài sản cố định, chi phí được chuyển từ bảng cân đối kế toán sang báo cáo thu nhập. Ngoài ra, nó chỉ là một quy trình phân bổ theo nguyên tắc phù hợp thay vì một kỹ thuật xác định giá trị thị trường hợp lý của tài sản cố định.

Nếu chúng ta không sử dụng khấu hao trong kế toán, thì chúng ta phải tính tất cả tài sản vào chi phí khi chúng được mua. Điều này sẽ dẫn đến thiệt hại lớn trong giai đoạn giao dịch sau và lợi nhuận cao trong các giai đoạn khi doanh thu tương ứng được xem xét mà không có chi phí bù đắp. Do đó, các công ty không sử dụng chi phí khấu hao trong tài khoản của họ sẽ phải chịu các chi phí được nạp trước đó và kết quả tài thay đổi.

Khấu hao là một phần quan trọng của hồ sơ kế toán giúp các công ty duy trì báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán hợp lý với lợi nhuận phù hợp được ghi nhận. Tốt nhất bạn nên sử dụng một phần mềm kế toán doanh nghiệp tốt có thể giúp bạn ghi lại khấu hao một cách chính xác mà không mắc lỗi thủ công.

www.moveyourweb.net-kinh doanh