Công ty cổ phần là gì – đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

5 (100%) 1 vote

Các công ty lớn trên thế giới đều không phải của một quan hệ đối tác mà đó gọi là công ty cổ phần. Mỗi một loại hình công ty đề có những tính năng, có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Để hiểu rõ hơn mời bạn đọc theo dõi tiếp nội dung bên dưới.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một “hiệp hội” tự nguyện của những người thực hiện công việc kinh doanh. Họ là những người đóng góp tiền được gọi là vốn cho một số mục đích chung. Những người này là thành viên của công ty. Tỷ lệ vốn mà mỗi thành viên được hưởng là cổ phần của mình và mỗi thành viên nắm giữ cổ phần đó được gọi là cổ đông và vốn của công ty được gọi là vốn cổ phần. Cách đơn giản nhất để mô tả một công ty cổ phần là nó là một tổ chức kinh doanh được sở hữu bởi tất cả các cổ đông. Tất cả các cổ đông sở hữu một lượng cổ phiếu nhất định trong công ty, được thể hiện bằng cổ phiếu của họ.

công ty cổ phần là gì

Đạo luật Công ty 1956 định nghĩa một công ty cổ phần là một người nhân tạo được tạo ra bởi pháp luật, có pháp nhân riêng biệt với chủ sở hữu của nó với sự kế thừa vĩnh viễn và một con dấu chung. Cổ đông của Công ty Cổ phần có trách nhiệm hữu hạn tức là trách nhiệm hữu hạn bằng bảo lãnh hoặc cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty như vậy có thể dễ dàng chuyển nhượng.

Giáo sư Haney định nghĩa nó là một hiệp hội tự nguyện của những người vì lợi nhuận, có vốn được chia thành một số cổ phần có thể chuyển nhượng và quyền sở hữu cổ phần đó là điều kiện thành viên của công ty.

Đặc điểm của công ty cổ phần

Từ định nghĩa trên, có thể dễ dàng xác định các đặc điểm sau của Công ty Cổ phần:

Pháp nhân nhân tạo: Công ty cổ phần là một người nhân tạo vì nó không sở hữu bất kỳ thuộc tính vật lý nào của một thể nhân và nó được tạo ra bởi luật pháp. Giống như một người tự nhiên, nó có thể làm một số việc nhất định, như tài sản riêng của mình, ký kết hợp đồng, vay và cho vay tiền, kiện hoặc bị kiện, v.v. Do đó, nó có một thực thể pháp lý tách biệt với các thành viên của nó.

Tuy nhiên, không phải tất cả các luật / quyền / nghĩa vụ áp dụng cho một công ty. Nó chỉ tồn tại trong luật pháp và không ở bất kỳ hình thức vật lý nào. Vì vậy, chúng tôi gọi nó là một pháp nhân nhân tạo.

Thực thể pháp lý riêng biệt: Không giống như quyền sở hữu hoặc quan hệ đối tác, danh tính pháp lý của một công ty và các thành viên của công ty cổ phần là riêng biệt. Ngay khi công ty cổ phần được thành lập, nó có bản sắc pháp lý riêng biệt. Vì vậy, một thành viên của công ty không chịu trách nhiệm cho công ty. Và tương tự, công ty sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ thành viên nào cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Sự tồn tại vĩnh viễn: Một công ty một khi được thành lập vẫn tiếp tục tồn tại miễn là nó đáp ứng tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sự tồn tại của nó không bị ảnh hưởng bởi cái chết của người đã đóng góp cổ phần, người mất khả năng thanh toán hoặc nghỉ hưu của các thành viên. Công ty cổ phần ra đời theo luật, vì vậy cách duy nhất để công ty kết thúc là hoạt động của pháp luật. Vì vậy, “cuộc sống” của một công ty không liên quan đến cuộc sống của các thành viên. Thành viên hoặc cổ đông của một công ty liên tục thay đổi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tuổi thọ của công ty.

Kết hợp: Để một công ty được công nhận là một thực thể pháp lý riêng biệt và để nó ra đời, nó phải được thành lập. Không có sự hợp nhất, một công ty đơn giản là không tồn tại.

Trách nhiệm hữu hạn của cổ đông: Cổ đông của công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về mức độ cổ phần họ nắm giữ trong một công ty không quá số đó. Trách nhiệm của họ bị giới hạn bởi bảo lãnh hoặc cổ phần do họ nắm giữ. Trách nhiệm của cổ đông được giới hạn ở số vốn cổ phần chưa thanh toán. Đây chính là điểm khác biệt giữa công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu cổ phiếu của anh ta được thanh toán đầy đủ thì anh ta không có trách nhiệm với công ty nữa. Số tiền nợ không có liên quan đến điều này. Chỉ có tài sản của công ty có thể được bán ra để trả nợ của chính nó.

Con dấu chung: Một công ty là một người nhân tạo. Vì vậy, các chức năng hàng ngày của nó được thực hiện bởi ban giám đốc. Vì vậy, khi một công ty tham gia bất kỳ hợp đồng hoặc ký thỏa thuận, sự chấp thuận được chỉ định thông qua một con dấu chung. Bất kỳ tài liệu nào có con dấu chung và chữ ký của viên chức đều ràng buộc với công ty.

Khả năng chuyển nhượng cổ phần: Trong một công ty cổ phần, quyền sở hữu được chia thành các đơn vị chuyển nhượng được gọi là cổ phiếu. Thành viên của công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kỳ ai.

Vốn: Một công ty cổ phần có thể tăng số vốn lớn hơn bằng cách phát hành cổ phiếu của mình.

Quản lý: Một công ty cổ phần có một quản lý chung được quản lý bởi các đại diện được bầu của các cổ đông, được gọi là giám đốc của công ty.

Thành viên: Để thành lập công ty TNHH tư nhân, số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong Công ty là 2 và số lượng tối đa là 50. Nhưng trong trường hợp công ty TNHH đại chúng, giới hạn tối thiểu là 7 và không giới hạn số lượng thành viên tối đa.

Thành lập: Nói chung, một công ty được thành lập với sự chủ động của một nhóm thành viên còn được gọi là người quảng bá nhưng nó đã tồn tại sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục được quy định trong Đạo luật Công ty 1956.

Ưu điểm của công ty cổ phần

Một trong những yếu tố lớn nhất của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn của các thành viên. trách nhiệm của họ chỉ giới hạn tối đa số tiền chưa trả trên cổ phiếu của họ. Vì thế mà tài sản cá nhân của họ rất an toàn, họ được khuyến khích đầu tư vào công ty cổ phần.

ưu điểm công ty cổ phần là gì

Các cổ phiếu của một công ty có thể chuyển nhượng. Ngoài ra, trong trường hợp của một công ty đại chúng niêm yết, họ cũng có thể được bán trên thị trường và được chuyển đổi thành tiền mặt. Sự dễ dàng sở hữu này là một lợi ích bổ sung.

Thành công vĩnh viễn là một lợi thế khác của công ty cổ phần. Cái chết/ nghỉ hưu/ bị thần kinh (điên)/ người thực vật/ tai nạn…. không ảnh hưởng đến cuộc sống của một công ty. Công ty cổ phần chỉ bị thanh lý theo Đạo luật công ty.

Một công ty thuê một ban giám đốc để điều hành tất cả các hoạt động. Những người rất thành thạo, tài năng được bầu vào hội đồng quản trị và điều này khiến cho việc quản lý hiệu quả và chất lượng hơn. Ngoài ra, một công ty thường có nguồn lực lớn và điều này cho phép họ thuê những nhân tố tài năng và chuyên gia giỏi nhất.

Nó cung cấp việc làm cho một số lượng lớn người. Nó tạo điều kiện thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ khác nhau. Nó cũng tặng tiền cho giáo dục, dịch vụ cộng đồng.

Đầu tư rất nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển để cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết kế và đổi mới sản phẩm, v.v …

Nhược điểm của công ty cổ phần

Một nhược điểm của công ty cổ phần là thủ tục phức tạp, lằng nhằng cho sự thành lập. Điều này có thể mất đến vài tuần, đồng thời đây cũng cũng là một vấn đề tốn kém.

Theo Đạo luật công ty, năm 2013 tất cả các công ty đại chúng phải cung cấp hồ sơ tài chính và các tài liệu liên quan khác cho cơ quan đăng ký. Những tài liệu này sau đó là tài liệu công khai, mà bất kỳ thành viên nào của công chúng đều có thể truy cập. Điều này dẫn đến sự thiếu bí mật hoàn toàn cho công ty.

Và ngay cả trong hoạt động hàng ngày, một công ty phải tuân theo rất nhiều luật lệ, quy định, thông báo, v.v … Nó không chỉ mất thời gian mà còn làm giảm sự tự do của một công ty

Một công ty có nhiều bên liên quan như các cổ đông, các nhà quảng bá, ban giám đốc, nhân viên, các chủ nợ, v.v … Tất cả các bên liên quan này đều tìm kiếm lợi ích của họ và điều này thường dẫn đến xung đột lợi ích.

Thuế kép: Đây là nhược điểm lớn nhất mà công ty phải đối mặt. Đầu tiên, công ty cần phải trả thuế cho lợi nhuận kiếm được và một lần nữa các cổ đông bị đánh thuế cho thu nhập kiếm được. Tất cả các công ty cổ phần đều phải đối mặt với những thuế này.

Do cổ phiếu của công ty cổ phần có thể chuyển nhượng dễ dàng, do đó cổ phiếu được mua và bán trên các sàn giao dịch dựa trên giá trị hoặc giá của cổ phiếu dựa trên cổ tức dự kiến ​​và uy tín của công ty.

Một công ty phải tuân thủ các quy định của một số hành vi, không tuân thủ có thể khiến công ty bị phạt nặng. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Ngoài ra có nhiều người còn ỷ lại trách nhiệm đối với công ty vì cho rằng đây là hoạt động chung, có lợi thì cùng hưởng, có sai tất cả cùng chịu nên sẽ hạn chế được sự cống hiện hết mình.

Câu hỏi đã giải quyết

Tin liên quan

>>Hóa đơn đỏ là gì? Những yêu cầu khi lập hóa đơn đỏ

>>Kinh tế thị trường là gì? Đặc điểm của nền kinnh tế thị trường

Câu hỏi: Có ba thành viên của một công ty, và tất cả đều là thành viên gia đình. Trong một tai nạn xe hơi, cả ba thành viên đột ngột qua đời. Công ty sẽ chấm dứt sự tồn tại của nó?

Trả lời: Không, công ty sẽ tiếp tục còn tồn tại. Theo quy tắc liên tục vĩnh viễn, một công ty chỉ có thể được thanh lý theo Đạo luật công ty. Trong trường hợp trên, cổ phần của ba thành viên sẽ được thừa kế bởi người khác và công ty sẽ tiếp tục tồn tại với các cổ đông mới.