Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Ưu điểm và nhược điểm của LLC

5 (100%) 1 vote

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) là một hình thức kinh doanh phát triển nhanh chóng ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới  trong những năm gần đây, hơn 2 triệu LLC đã nộp tờ khai thuế của nước ta, và nếu bạn đang xem xét muốn thành lập một LLC, thì dưới đây là những gì bạn cần biết về hình thức kinh doanh này.

Khái niệm Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn được viết tắt là LLC – Limited Liability Company là một cấu trúc công ty, theo đó các thành viên của công ty không chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ hoặc nợ của công ty. Các công ty trách nhiệm hữu hạn là các thực thể lai kết hợp các đặc điểm của một công ty và một công ty hợp danh hoặc sở hữu duy nhất . Mặc dù tính năng trách nhiệm hữu hạn tương tự như tính năng của một công ty, tính khả dụng của thuế thông qua các thành viên của LLC là một tính năng của quan hệ đối tác. Trách nhiệm của các thành viên LLC được giới hạn trong khoản đầu tư của họ vào doanh nghiệp.

công ty tnhh là gì

Nhiều công ty được cấu trúc như các công ty trách nhiệm hữu hạn, là một cấu trúc kinh doanh mới hơn cung cấp một số lợi ích cho các thành viên của mình. LLC được quản lý bởi các quốc gia riêng lẻ và được công nhận ở tất cả các tiểu bang. Họ được tổ chức bằng cách nộp đơn với văn phòng chính thích hợp, mặc dù luật pháp của mỗi quốc gia liên quan đến LLCs khác nhau. Ở tất cả các nước nói chung, Việt Nam nói riêng, LLC là sự kết hợp giữa quan hệ đối tác và công ty, mặc dù về mặt kỹ thuật thì không.

Lưu ý rằng chủ sở hữu của công ty được gọi là thành viên. Một LLC thường được bắt đầu chỉ với một thành viên và không có giới hạn trên về số lượng thành viên mà LLC có thể có. Không giống như các đối tác hạn chế, các thành viên LLC hoàn toàn có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày trong khi vẫn được hưởng trách nhiệm hữu hạn. Nói một cách đơn giản, một LLC là cấu trúc kinh doanh ít phức tạp nhất. Không giống như một corp hoặc c corp, cấu trúc của LLC rất linh hoạt. Bắt đầu một LLC cũng cung cấp cho bạn các lợi ích về thuế, trách nhiệm hữu hạn (rõ ràng) và bảo vệ pháp lý cho tài sản cá nhân của bạn. Cộng với lợi ích gia tăng của việc tìm kiếm hợp pháp với những người khác.

Vì LLC không được coi là một thực thể riêng biệt, công ty không phải trả thuế hoặc chịu lỗ. Thay vào đó, điều này được thực hiện bởi các chủ sở hữu vì họ phải báo cáo lợi nhuận kinh doanh, hoặc thua lỗ, trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân của họ. Tuy nhiên, giống như các tập đoàn, các thành viên của LLC được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý cá nhân, do đó có tên Trách nhiệm hữu hạn.

Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Không cần phải khai thuế doanh nghiệp. Chủ sở hữu LLC báo cáo phần lãi và lỗ của họ trên tờ khai thuế cá nhân của họ, nghĩa là bạn tránh đánh thuế hai lần.

Bảo vệ pháp lý. Tạo một LLC cung cấp cho bạn trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ kinh doanh.

Nâng cao uy tín. Đối tác, nhà cung cấp và người cho vay có thể có lợi hơn cho doanh nghiệp của bạn khi đó là LLC.

Các thành viên của một LLC có thể bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý. Họ không thể chịu trách nhiệm về các tổn thất của công ty, hoặc các khoản nợ và tín dụng kinh doanh và tài sản cá nhân của họ (như nhà hoặc xe hơi) chính vì vậy họ không sợ bị thu hồi bởi các chủ nợ.

Các LLC có quyền tự do lựa chọn bất kỳ hình thức phân phối lợi nhuận nào, không phải theo tỷ lệ sở hữu giữa các thành viên khác nhau.

Các LLC không có yêu cầu pháp lý để tiến hành các cuộc họp chính thức, duy trì biên bản cuộc họp hoặc ghi lại các nghị quyết.

Lợi ích tương tự như một công ty có sẵn mà không cần thông qua bất kỳ thủ tục thành lập.

Nguyên tắc thuế thông qua được áp dụng và bản thân công ty không bị đánh thuế trừ khi họ phản đối việc được đối xử như một công ty thông thường. Tất cả lợi nhuận kinh doanh, thua lỗ và chi phí được tính bởi các thành viên cá nhân của nó. Thành viên phải thể hiện thu nhập trong tờ khai thuế cá nhân của mình và theo đó phải trả thuế. Điều này cho phép tránh đánh thuế hai lần bằng cách nộp thuế doanh nghiệp cùng với thuế thu nhập cá nhân.

Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

nhược điểm của công ty tnhh

Những lợi thế phần lớn có lợi cho hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, một số khía khác LLC có thể đối mặt với  nhiều bất lợi. Điều này đặc biệt đúng đối với các tổ chức lớn hơn. Một số nhược điểm của LLC là:

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tuổi thọ bị giới hạn , thường nó sẽ bị giải thể khi một thành viên qua đời, hoặc nếu công ty phải đối mặt với tình trạng phá sản.

LLC không thể công khai, vì không có cổ phần. Vì lý do tương tự, phát hành cổ phiếu cho nhân viên thông qua các lựa chọn cổ phiếu là không thể.

Mặc dù giấy tờ và sự phức tạp liên quan đến LLC ít hơn đáng kể so với yêu cầu thành lập công ty, nhưng sự hình thành của nó vẫn phức tạp hơn nhiều so với quan hệ đối tác hoặc sở hữu độc quyền.

Tiềm năng tăng trưởng hạn chế. Chủ sở hữu LLC không thể phát hành cổ phiếu để thu hút các nhà đầu tư.

Thiếu tính đồng nhất. Một LLC có thể được đối xử khác nhau ở các khu vực khác nhau.

Thuế tự làm. Thu nhập LLC có thể phải chịu loại thuế này.

Ghi nhận thuế đối với tài sản được đánh giá cao. Điều này có thể xảy ra nếu bạn chuyển đổi một doanh nghiệp hiện có sang LLC. Một cách nữa mà thuế thêm có thể xảy ra.

Ở hầu hết các nước, một LLC có thể được tạo ra chỉ bằng cách nộp “các bài báo của tổ chức” và trả phí nộp đơn yêu cầu. Tài liệu này còn được gọi là “giấy chứng nhận tổ chức” hoặc “giấy chứng nhận thành lập”. Một phần khác của việc hình thành một LLC là thỏa thuận điều hành, không bắt buộc ở hầu hết các tiểu bang, nhưng rất được khuyến khích. Tài liệu này nêu rõ các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu LLC.

Sự khác biệt giữa Công ty liên doanh và Công ty trách nhiệm hữu hạn

Sự khác biệt chính giữa công ty liên doanh và LLC là LLC phân tách tài sản kinh doanh của công ty với tài sản cá nhân của chủ sở hữu, điều này bảo đảm cho chủ sở hữu khỏi các khoản nợ và nợ của LLC. Một LLC hoạt động tương tự như một quan hệ đối tác trong đó lợi nhuận của công ty chuyển qua tờ khai thuế của chủ sở hữu. Các khoản lỗ có thể được sử dụng để bù đắp thu nhập khác, nhưng chỉ tối đa số tiền đầu tư. LLC chỉ nộp tờ khai thuế thông tin.

Về việc bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp, một thỏa thuận tiếp tục kinh doanh là cách duy nhất để đảm bảo chuyển đổi lợi ích một cách suôn sẻ khi một trong những chủ sở hữu rời khỏi đây hoặc chết đi. Nếu không có thỏa thuận tiếp tục kinh doanh, các đối tác còn lại phải giải thể LLC và tạo một đối tác mới là đối tác phá sản hoặc chết.

Cách  thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp

Tin liên quan

>>Hóa đơn đỏ là gì? Những yêu cầu khi lập hóa đơn đỏ

Việc bạn thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về việc doanh nghiệp của bạn hiện đang ở đâu và bạn muốn doanh nghiệp của mình phát triển như thế nào trước khi quyết định liệu bắt đầu một LLC có phù hợp với bạn hay không. Dưới đây là cách tạo LLC (Công ty trách nhiệm hữu hạn):

  • Chọn một tên hợp pháp và bảo lưu nó
  • Dự thảo và nộp các Điều khoản Kết hợp của bạn với Bộ trưởng Ngoại giao, hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền
  • Quyết định ai sẽ điều hành doanh nghiệp (người quản lý hoặc thành viên).
  • Quyết định có bao nhiêu chủ sở hữu sẽ là một phần của LLC.
  • Xin giấy phép kinh doanh và các chứng chỉ khác dành riêng cho ngành của bạn.
  • Áp dụng cho bất kỳ yêu cầu nào khác theo yêu cầu của các cơ quan chính quyền địa phương. Các yêu cầu khác nhau tùy theo thẩm quyền này liên quan.

Mặc dù LLC có một số tính năng hấp dẫn, nhưng chúng cũng có một số nhược điểm, đặc biệt là liên quan đến cấu trúc của một tập đoàn. Một LLC phải được giải thể sau cái chết của một thành viên hoặc bị phá sản, nó khó có thể tồn tại vĩnh viễn . Ngoài ra, LLC có thể không phải là một lựa chọn phù hợp khi mục tiêu của người sáng lập trở thành một công ty niêm yết công khai. Đây cũng chính là lý do hàng năm có hàng trăm công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập, đồng thời cũng có vô số công ty như vậy bị phá sản hoặc tuyên bố giải thể.

Lý do chính khiến các chủ doanh nghiệp lựa chọn đi theo con đường LLC là để hạn chế trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Nhiều người coi LLC là sự pha trộn của một quan hệ đối tác, đó là sự hình thành kinh doanh đơn giản của hai hoặc nhiều chủ sở hữu theo một thỏa thuận và một công ty, có một số biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý. Một LLC là một thỏa thuận hợp tác chính thức hơn đòi hỏi các bài viết của tổ chức phải được nộp cho nhà nước. Một LLC dễ thành lập hơn một công ty và nó cung cấp sự linh hoạt hơn cùng với sự bảo vệ. Tuy nhiên, các chủ nợ vẫn có thể xuyên qua bức màn của công ty LLC trong các trường hợp gian lận hoặc khi một công ty không đáp ứng các yêu cầu pháp lý và về các mặt báo cáo liên quan đến tất cả những hoạt động kinh doanh của mình. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những lựa chọn sáng suốt của rất nhiều người đang có lý tưởng tự lập trên con đường khởi nghiệp của chính mình.

www.moveyourweb.net